LAT Sp. z o.o.
Aparatura Kontrolno-Pomiarowa
Projektowanie i produkcja
 

KLIPS CH4 "5"Metanomierz KLIPS CH4 jest indywidualnym mikroprocesorowym przyrządem monitorującym w sposób ciągły atmosferę na obecność metanu. Wykonywany jest w dwóch wersjach: „5” o zakresie pomiarowym 0 ¸ 5% V/V oraz „100” o zakresie 0 ¸ 100% V/V. Przeznaczony jest dla osób pracujących w środowisku zagrożonym wystąpieniem metanu. Budowa przyrządu jest zgodna z obowiązującymi normami dla urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem. KLIPS CH4 jest urządzeniem o budowie iskrobezpiecznej zakwalifikowanym do grupy I kategorii M1 oraz do grupy II kategorii 2G.
Metanomierz KLIPS CH4 jest zasilany z wewnętrznej baterii akumulatorów, oszczędny tryb pracy i sposób zasilania czujnika zapewnia długi czas pracy przyrządu – powyżej 24 godzin- przy stosunkowo niewielkiej pojemności akumulatora. Stan naładowania akumulatorów jest w sposób ciągły monitorowany a w przypadku niskiego poziomu jest sygnalizowane ostrzeżenie. Przyrząd nie wymaga specjalizowanej ładowarki, wewnętrzny inteligentny układ ładowania zapewnia odpowiednie naładowanie akumulatorów oraz utrzymanie ich w stałej gotowości do pracy.
Metanomierz indywidualny KLIPS CH4 posiada dwa ustawiane progi alarmowe, przekroczenie których powoduje zadziałanie alarmu świetlnego i dźwiękowego.
Posiada dwa tryby pracy:
  • Czuwania – tryb pracy w zakresie niskich stężeń metanu w kontrolowanej atmosferze – od 0 do wartości określonej przez poziom I-go progu alarmowego. W tym trybie przyrząd wykonuje jedno
    oznaczania stężenia na 10 sekund. Wyświetlacz numeryczny wskazuje jedynie co kilka sekund aktualny stan naładowania akumulatora. Bieżącą wartość zmierzonego stężenia można wyświetlić po przyciśnięciu klawisza.
  • Alarmowy – tryb pracy po przekroczeniu I-go progu alarmowego. Zwiększa się dwukrotnie częstotliwość oznaczania stężenia metanu w powietrzu. Wyświetlacz w sposób ciągły wskazuje wartość oznaczenia. Włącza się sygnalizacja dźwiękowa i świetlna. Częstotliwość sygnalizacji świetlnej oraz ton dźwiękowej jest zależna od tego, czy jest przekroczony I-szy lub II-gi poziom alarmu. Alarm dźwiękowy można wyciszyć klawiszem na czas około 30 sekund. Jeżeli w tym czasie oznaczona wartość stężenia nie spadnie poniżej progów alarmowych, sygnał dźwiękowy ponownie się uaktywni. W czasie, gdy jest aktywny alarm przyrządu nie można wyłączyć.

 

 
Dane techniczne:
 


Układ pomiarowy:
 
KLIPS CH4 „5” KLIPS CH4 „100”
Zakres pomiarowy:
 
0 — 5% V/V 0 — 100% V/V
Typ czujnika:
 
katalityczny katalityczny i konduktometryczny
Rozdzielczość wskazań:
w zakresie 0 ¸ 5%V/V
0,1% 0,1%
 
w zakresie 5 ¸ 100%V/V
-
0,5%
Dokładność pomiaru
w zakresie 0 ¸ 5%V/V
0,1% 0,1%
 
w zakresie 5 ¸ 100%V/V
- 0,5%
Dryft zera
w zakresie 0 ¸ 5%V/V
<0,1 % /miesiąc <0,1 % /miesiąc
 
w zakresie 5 ¸ 100%V/V
- <1% /miesiąc
Spadek czułości:
w zakresie 0 ¸ 5%V/V
<0,1 % /miesiąc <0,1 % /miesiąc
 
w zakresie 5 ¸ 100%V/V
- <0,5% /miesiąc
Żywotność czujnika:
 
>2 lata
Cykl pracy:
 
quasi ciągły
 
tryb czuwania
1pomiar/10sek
 
tryb pomiaru
1pomiar/4sek
Czas odpowiedzi T90:
tryb czuwania
<10sek
 
tryb pomiaru
<4sek
Okres kontroli kalibracji:
 
2 miesiące
 
Zasilanie:
Zasilanie:
bateria akumulatorów 3x1,2V SANYO HR-AAAU 730mAh
Autonomia zasilania:
brak alarmu:
min 24 h
 
alarm 1min/10min
min 16 h
Ładowanie:
wbudowana ładowarka, wykrywanie dU/dt oraz ograniczeniem czasowym
Źródło prądu ładowania:
zasilacz stabilizowany 6 — 12 VDC 300mA
Czas ładowania
max 5 godz. w zależności od stopnia rozładowania akumulatora
 
Sygnalizacja stanów alarmowych:
Rodzaje stanów alarmowych:
Przekroczenie I-go ustawionego progu stężenia CH4
Przekroczenie II-go ustawionego progu stężenia CH4
Bateria bliska wyczerpaniu
Awaria układu sterowania
Wartości progowe alarmu:
Dwa poziomy – typowo 1,0% i 2,0% lub o dowolnych wartościach z zakresu pomiarowego przyrządu - ustawianie w trybie serwisowym
Sposób sygnalizacji stanów alarmowych:
optyczna – migająca czerwona dioda mocy „flash” o okresie błysku zależnym od typu alarmu
akustyczna - przerywany sygnał dźwiękowy o różnej częstotliwości w zależności od typu alarmu.
Warunki pracy miernika:
Temperatura otoczenia:
-10 — 40 oC
Wilgotność względna:
do 95 %RH bez  kondensacji
Ciśnienie atmosferyczne:
800 — 1200 hPa
Stopień ochrony:
IP54
Cecha budowy przeciwwybuchowej:
I M1 Ex ia I Ma
II 2G Ex ia II (CH4) T4 Ga
Numer orzeczenia:
OBAC 11 ATEX 080X
Wymiary:
40 x 30 x 120 mm
Waga:
340g
Wyposażenie:
Zasilacz do ładowania
Uchwyt na pasek
 

 karta KLIPS CH4_5_100 [Plik Acrobat PDF - 259,38 KB]

 Certyfikat badania WE [Plik Acrobat PDF - 2,96 MB]  

 
 
 
 


LAT Sp. z o.o,  40-101 Katowice
ul. Chorzowska 73a, tel. fax. 32 2599-443
www.lat.com.pl, e-mail: lat@lat.com.pl