LAT Sp. z o.o.
Aparatura Kontrolno-Pomiarowa
Projektowanie i produkcja
 

Przenośne mierniki ciśnienia MC

            Produkowana szeroka gama mierników przeznaczona jest dla różnych grup odbiorców. Wszystkie budowane są w oparciu o skompensowane temperaturowo piezorezystancyjne czujniki ciśnienia zapewniające wysoką dokładność pomiaru przy niskiej histerezie ciśnieniowej i temperaturowej. Wśród mierników można wyodrębnić następujące grupy:

Mierniki różnicowe - przeznaczone do pomiaru różnicy ciśnień powietrza oraz gazów nieagresywnych tam gdzie wymagana jest wysoka dokładność pomiaru. Mogą być stosowane w pracach laboratoryjnych, badawczych oraz w przemyśle. Mierniki typu MCR-2 i MCR-10 mogą być wykorzystywane do pomiarów ciśnienia różnicowego tam, gdzie do tej pory wykorzystywano rurki Prandtla, kryzy i zwężki pomiarowe. Ich małe wymiary, niska masa, bateryjne zasilanie, odporność na wstrząsy oraz dowolna pozycja pracy czynią je szczególnie przydatnymi do prac terenowych. Dokładność pozwala na stosowanie ich  w miejscach gdzie do tej pory stosowano wodne manometry z pochyłą rurką (MCR-2) lub U-rurki wodne (MCR-10). Duża dokładność, szybkość pomiaru, łatwość odczytu oraz wygoda i prostota użytkowania czynią go nowoczesnym i niezawodnym urządzeniem pomiarowym.

Mierniki ciśnienia względnego – przeznaczone do pomiaru ciśnienia względem ciśnienia atmosferycznego. Mogą być stosowane w miejsce manometrów z elementami sprężystymi. Manometry MCW-10 oraz MC-10-2 znalazły zastosowanie w gazownictwie do sprawdzania szczelności instalacji gazowej, MCW -100 oraz MC-100-2 do prowadzenia próby głównej szczelności instalacji gazowej.

Mierniki ciśnienia bezwzględnego  - przeznaczone są do pomiaru ciśnienia powietrza oraz gazów nieagresywnych w trakcie w rurociągach, zbiornikach, w trakcie pobierania prób itp., gdzie wymagana jest wysoka dokładność pomiaru. Mogą być również stosowane jako wakuometry oraz do pomiaru ciśnienia atmosferycznego.

 
Mierniki wykonywane są również jako mierniki iskrobezpieczne. W tym wykonaniu mierniki przeznaczone są do użytku w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie wybuchem mieszanin metanu z powietrzem lub wybuchem mieszanin pyłu węglowego z powietrzem (grupa I) lub w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mieszanin gazów lub par z powietrzem innych niż zakłady górnicze (grupa II).
W oznaczeniu miernika w wykonaniu iskrobezpiecznym występuje wówczas symbol "Ex".  
I M1 Ex ia I,   II 2G Ex ia IIB T4 IP65
 Certyfikat_MC_xxx_EX [Plik Acrobat PDF - 2,06 MB] 
 Załącznik nr 1 [Plik Acrobat PDF - 955,13 KB] 
 Załącznik nr 2 [Plik Acrobat PDF - 4,38 MB] 

 


 
MC-10/100-2/Ex
MC-100-2/Ex

 

Zestawienie parametrów przenośnych mierników ciśnienia

 

Typ miernika

Pomiar ciśnienia

Różnicowego

Względnego

Bezwzględnego.

 Dwuzakresowy

Typ

MCR-2

MCR-10
MC-10-2
MCR-100
MC-100-2
MCW-10
MC-10-2
MCW-100
MC-100-2
MCW-700
MC-700-2

MCB-2

 
MC-10/100-2

Zakres pomiarowy       kPa

±1,999

±10,00

±100,0

10,00

100,0

700

199,9

±10,00
±100,0

Dokładność odczytu    kPa

0,001

0,01

0,1

0,01

0,1

1

0,1

0,01 0,1

Klasa

0,4


0,4

Dokładność odczytu (% wartości wskazanej)0,5

 
 

Niepewność pomiaru*) kPa

0,003

0,02

0,2

0,02

0,2

2


0,02 0,2

Dopuszczalne przeciążenie nieniszczące

75

75

300

75

300

1000

400

+140/-100

Błąd temperaturowy w zakresie 0 - 50oC

0,5 %

<1%

Wymiary mm

150 x 83 x 30

178 x 83 x 35

Waga kg

0,24

0,25

Zasilanie

bateria 9 V

 

Maksymalny pobór prądu mA

6

8

6

6,5 (bez podświetlenia)

Temperatura pracy oC

0 ÷ 50   ( -20 ÷ 50 - opcja)

-10 ÷ 50

Pozycja pracy

dowolna

Króciec wejściowy

na wąż elastyczny

*)Niepewność pomiaru została wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie EA-4/02. Podane wartości niepewności stanowią niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 .

 
 
 
 
 


 
 

LAT Sp. z o.o,  40-101 Katowice
ul. Chorzowska 73a, tel. fax. 32 2599-443
www.lat.com.pl, e-mail: lat@lat.com.pl