LAT Sp. z o.o.
Aparatura Kontrolno-Pomiarowa
Projektowanie i produkcja
 

MIERNIKI CIŚNIENIA RODZINY MC-xxx-2/Ex

 
Mierniki ciśnienia rodziny MC-xxx-2/Ex są wersją mierników MC-xxx-2 w wykonaniu iskrobezpiecznym.
Ich konstrukcja spełnia wymagania zawarte w normach:
  • PN-EN 60079-0 "Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 0: Wymagania ogólne";
  • PN-EN 60079-11 "Atmosfery wybuchowe - Część 11: Urządzenia przeciwwybuchowe i iskrobezpieczne "i"";
  • PN-EN 50303 "Urządzenia grupy I kategorii M1przeznaczone do pracy ciągłej w atmosferach zagrożonych metanem i/lub pyłem węglowym"
 
co zostało potwierdzone certyfikatem badania typu WE OBAC 07 ATEX 393X wraz z załącznikiem nr 1
 
Dzięki zastosowaniu hermetycznej obudowy o stopniu ochrony IP65 może być stosowany w przestrzeniach o znacznym zapyleniu i wysokiej wilgotności.
  
Mierniki służą do pomiaru i zapamiętywania wyników pomiarów ciśnienia różnicowego lub względnego w określonych momentach. czasowych. Ze względu na rozmiar wewnętrznej pamięci pomiarów i co z tym idzie różnymi  sposobami obsługi  tutaj również wydzielono rodzinę MC-xxx-2P/Ex charakteryzującą się rozbudowaną pamięcią oraz możliwością współpracy z komputerem za pomocą dołączonego programu do odczytu i analizy danych pomiarowych.

Wykonywane są na trzy zakresy pomiarowe: 10 kPa, 100 kPa oraz 700 kPa.

Posiadają możliwość wyboru jednostki ciśnienia przez użytkownika, funkcję „HOLD” – zatrzymania bieżącego pomiaru na wyświetlaczu, oraz funkcję wykonywania pomiarów przyrostowych DP, która umożliwia obserwację zmian ciśnienia względem ostatnio zapamiętanej wartości ciśnienia. Funkcja ta może być wykorzystana np. do sprawdzania szczelności instalacji.

Mierniki rodziny MC-xxx-2/Ex wyposażone są w wewnętrzną pamięć o pojemności 64 pomiarów. Każda wartość ciśnienia wprowadzona do pamięci uzupełniana jest o znacznik czasu i daty wykonania pomiaru. Przeglądanie zapamiętanych wartości odbywa się na wyświetlaczu miernika.
Mierniki z rodziny MC-xxx-2P/Ex wyposażone są w wewnętrzną pamięć ponad 16000 pomiarów. W tej wersji dostępny jest zarówno ręczny tryb zapamiętywania – w dowolnej chwili po przyciśnięciu klawisza „PAM” – lub tryb automatyczny wprowadzający wyniki do pamięci zgodnie z wcześniej ustawionym rastrem czasowym. Obróbka wyników odbywa się po przetransferowaniu ich do komputera.
Wewnątrz wejściowych króćców pomiarowych są umieszczone filtry zapobiegające zabrudzeniu, zatkaniu lub zalaniu wewnętrznych połączeń miernika ciśnienia.
Mierniki ciśnienia MC-xxx-2/Ex oraz MC-xxx-2P/Ex są zasilane z wewnętrznej baterii 9V zapewniającej długi czas pracy przyrządu.
Podłączenie punktów pomiarowych do mierników o zakresach 10 i 100 kPa realizowane może być przewodami elastycznymi o średnicy wewnętrznej 5 ÷ 8 mm natomiast do miernika o zakresie 700   kPa elastycznym przewodem
ciśnieniowym o średnicy 6x3 lub 10x3.

W zestawie z każdym miernikiem MC-xxx-2/Ex oraz MC-xxx-2P/Ex znajduje się skórzany pokrowiec.


 
 
Dane techniczne:
 
Pomiar ciśnienia:
Zakres pomiarowy
MC-10-2/Ex, MC-10-2P/Ex
±10 kPa
 
MC-100-2/Ex, MC-100-2P/Ex
±100 kPa
 
MC-700-2/Ex, MC-700-2P/Ex
+700 kPa
Rozdzielczość
odpowiednio
0,01 kPa
 
 
0,1 kPa
 
 
1 kPa
Maksymalne dopuszczalne przyłożone ciśnienie
odpowiednio
75 kPa
 
 
400 kPa
 
 
1000 kPa
Klasa
 
0,4
Błąd temperaturowy w zakresie 0 do 50 °C
 
poniżej 1%
Czas odpowiedzi
 
<0,3 sek
Histereza
 
±1%
Króćce pomiarowe
MC-10-2/Ex, MC-10-2P/Ex
na wąż elastyczny Øwew 5 ÷ 8 mm
 
MC-100-2/Ex, MC-100-2P/Ex
na wąż elastyczny Øwew 5 ÷ 8 mm
 
MC-700-2/Ex, MC-700-2P/Ex
na wąż elastyczny ciśnieniowy 6x3 lub 10x3
 
Zasilanie:
Źródło prądu
 
bateria typu 6F22 9V
Autonomia zasilania
 
minimum 48 godzin pracy ciągłej
Pobór prądu
bez podświetlenia
6,5 mA
 
z podświetleniem
15 mA
Sygnalizacja rozładowania baterii
 
wskaźnik
 
Warunki pracy miernika:
Temperatura otoczenia
 
-10 do 50 oC
Wilgotność względna
 
0 do 90 %RH
Ciśnienie atmosferyczne
 
800 do 1200 hPa
Stopień ochrony
 
IP 65
Cechy budowy przeciwwybuchowej

IM1 Ex ia I
II 2G Ex ia IIB T4
Numer orzeczenia

OBAC 07 ATEX 393X
 
Pamięć:
Pojemność
MC-xxx-2/Ex
64
 
MC-xxx-2P/Ex
16384
Tryb zapisu
MC-xxx-2/Ex
na żądanie
 
MC-xxx-2P/Ex
na żądanie lub z rastrem czasowym 1sek, 5sek, 10sek, 30sek
                                                              1min, 5min, 10min, 30min
 
 
Sposób przeglądania pamięci
MC-xxx-2/Ex
ręczny
 
MC-xxx-2P/Ex
ręczny(ograniczony do 99 zapisów)
w komputerze po odczytaniu danych - złącze USB
 
 
Informacje dodatkowe:
Wybór wyświetlanej jednostki
 
kPa, hPa,  cm H2O,  mm H2O,  inch H2O,  mm Hg, PSI,  gHHmBar,  Bar
Rodzaj wyświetlacza
 
graficzny 132x32
Podświetlenie
 
LED żółto-zielone
Wewnętrzny zegar
 
czas + data
Automatyczne wyłączenie
 
Przy długotrwałym wskazywaniu wartości 0
Wymiary
 
178 x 83 x 35 mm
Waga
 
250g bez pokrowca
Wyposażenie standardowe
MC-xxx-2/Ex
futerał skórzany
 
MC-xxx-2P/Ex
futerał skórzany, kabel USB, program do odczytu i analizy danych
 Pobierz kartę katalogową       karta_MC_xxx_2_Ex.pdf [Plik Acrobat PDF - 309,34 KB]  ,   karta_MC_xxx_2P_Ex.pdf [Plik Acrobat PDF - 269,4 KB] 

 
                                            
 
 
 
 

LAT Sp. z o.o,  40-101 Katowice
ul. Chorzowska 73a, tel. fax. 32 2599-443
www.lat.com.pl, e-mail: lat@lat.com.pl