LAT Sp. z o.o.
Aparatura Kontrolno-Pomiarowa
Projektowanie i produkcja
 
 

 

 
CHOT-2
MIERNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI


 
  
      Termohigrometr CHOT-2 jest przenośnym mikroprocesorowym przyrządem o budowie iskrobezpiecznej przeznaczonym do pomiaru:

  • temperatury powietrza;
  • wilgotności względnej powietrza. Przyrząd CHOT-2 można stosować w strefach zagrożonych wybuchem zarówno w przemyśle chemicznym jak i w górnictwie. Dzięki zastosowaniu hermetycznej obudowy oraz odpowiedniego filtru chroniącego       czujniki pomiarowe może być stosowany w pomieszczeniach o znacznym zapyleniu i wysokiej wilgotności.

Przyrząd CHOT-2 w szczególności przeznaczony jest dla służb wentylacyjnych i ratowniczych górnictwa podziemnego.

Może być również wykorzystywany wszędzie, tam gdzie zachodzi potrzeba dokonywania pomiarów temperatury i wilgotności względnej powietrza lub innych gazów nieagresywnych.

Termohigrometr CHOT-2 jest zasilany z wewnętrznej baterii akumulatorów zapewniającej długi czas pracy przyrządu. Posiada on wewnętrzny inteligentny układ ładowania zapewniający szybkie naładowanie       

akumulatorów oraz utrzymanie ich w stałej gotowości do pracy.

Do termohigrometru CHOT-2 dołączana jest w ładowarka oraz skórzany pokrowiec.

Dostępna jest wersja termohigrometru z sondą połączoną z miernikiem elastycznym przewodem o długości 1,5m.

Funkcje przyrządu:

Pomiar temperatury

Pomiar wilgotności względnej

Obliczanie temperatury punktu rosy
Dane techniczne

Temperatura
Wilgotność
Zakres pomiarowy
wersja z czujnikiem na obudowie    -10 ÷ 70 oC
0 ÷ 100 %Rh
 
wersja z zewnętrznym czujnikiem   -10 ÷ 120 oC
 
Rozdzielczość
0.1 oC
0,1 %Rh
Dokładność
±0,5 oC w zakresie 0 ÷ 40 oC
±2% Rh w zakresie 10 ÷ 90%
 
±1,5 oC w zakresie -10 ÷ 0 i 40 ÷ 70 oC
±4% Rh w zakresie 0 ÷ 10% i 10 ÷ 100 %
 
±2,0 oC w zakresie 70 ÷ 120 oC
 
Histereza
 
±1% Rh
Czas odpowiedzi
30 s )*
4 s )*
Stabilność długoczasowa
 
<1%Rh/rok
Zasilanie
Autonomia zasilania
około 300 godzin pracy ciągłej bez użycia podświetlania
 
około 150 godzin pracy ciągłej przy użycia podświetlania 1 raz na minutę
 
około 72 godzin pracy ciągłej przy ciągłym użycia podświetlania
Ładowanie
maksymalnie 3 godziny (w zależności od stopnia rozładowania akumulatora)
Źródło prądu ładowania
 zasilacz stabilizowany 9V DC 500 mA
Stany alarmowe
Rodzaje stanów alarmowych
wzrost temperatury powyżej ustawionej wartości progowej
 
rozładowanie akumulatora zasilającego
Sposób sygnalizacji stanów alarmowych
 optyczna - pulsujący czerwony wskaźnik
 
akustyczna - przerywany sygnał dźwiękowy
Warunki pracy miernika
Temperatura otoczenia
0 ÷ 60 oC
Wilgotność względna
0 ÷ 100 %Rh
Ciśnienie atmosferyczne
800 ÷ 100hPa
Stopień ochrony
IP54
Cecha budowy przeciwwybuchowej
    I M1 Ex ia I
 
    II 1G Ex ia I IIB T4
Numer orzeczenia
OBAC 08 ATEX 310X
Wymiary
200 x 50 x 36 mm
Waga
300 g
Wyposażenie standardowe
pokrowiec skórzany, ładowarka
 
 
 
30 s (dla przepływającego powietrza do wartości 63%)
 
 

 
Pobierz kartę katalogową  karta_CHOT-2.pdf [Adobe Acrobat PDF - 1004.39 KB]
 

 

 

LAT Sp. z o.o,  40-101 Katowice
ul. Chorzowska 73a, tel. fax. 32 2599-443
www.lat.com.pl, e-mail: lat@lat.com.pl