LAT Sp. z o.o.
Aparatura Kontrolno-Pomiarowa
Projektowanie i produkcja
 
 

MIERNIKI CIŚNIENIA RODZINY MC-xxx-2/Ex

 
Mierniki ciśnienia rodziny MC-xxx-2/Ex są wersją mierników MC-xxx-2 w wykonaniu iskrobezpiecznym.
Ich konstrukcja spełnia wymagania zawarte w normach:
  • PN-EN 60079-0 "Atmosfery wybuchowe - Część 0: Urządzenia - Podstawowe wymagania";
  • PN-EN 60079-11 "Atmosfery wybuchowe - Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa "i" ";
  • PN-EN 50303 "Urządzenia grupy I kategorii M1 przeznaczone do pracy ciągłej w atmosferach zagrożonych metanem i/lub pyłem węglowym"
co zostało potwierdzone certyfikatem badania typu WE OBAC 07 ATEX 393X wraz z załącznikiem nr 1
 
 
Mierniki ciśnienia rodziny MC-xxx-2/Ex są elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi, służącymi do pomiaru ciśnienia różnicowego lub względnego powietrza lub gazów nieagresywnych. Może być stosowany w warunkach laboratoryjnych lub przemysłowych. Jego małe wymiary, niska masa, bateryjne zasilanie, odporność na wstrząsy oraz dowolna pozycja pracy czynią go szczególnie przydatnym do prac terenowych.
Wykonywane są na zakresy pomiarowe: 10 kPa100 kPa, 200 kPa oraz 700 kPa.

Posiadają możliwość wyboru jednostki ciśnienia przez użytkownika, funkcję „HOLD” – zatrzymania bieżącego pomiaru na wyświetlaczu, oraz funkcję wykonywania pomiarów przyrostowych dPktóra umożliwia obserwację zmian ciśnienia względem ostatnio zapamiętanej wartości ciśnienia. Funkcja ta może być wykorzystana np. do sprawdzania szczelności instalacji.

Mierniki rodziny MC-xxx-2/Ex wyposażone są w wewnętrzną pamięć o pojemności 64 pomiarów. Każda wartość ciśnienia wprowadzona do pamięci uzupełniana jest o znacznik czasu i daty wykonania pomiaru. Przeglądanie zapamiętanych wartości odbywa się na wyświetlaczu miernika.

Dzięki zastosowaniu hermetycznej obudowy o stopniu ochrony IP65 może być stosowany w przestrzeniach o znacznym zapyleniu i wysokiej wilgotności a podświetlany wyświetlacz zapewnia dobra widoczność wskazań w każdych warunkach.
Wewnątrz wejściowych króćców pomiarowych są umieszczone filtry zapobiegające zabrudzeniu, zatkaniu lub zalaniu wewnętrznych połączeń miernika ciśnienia.
Opcjonalnie, w przypadku gdy w gazie którego ciśnienie ma być mierzone występuje znaczne zapylenie, miernik może być wyposażony w dodatkowe filtry ze spiekiem stalowym.

Mierniki ciśnienia MC-xxx-2/Ex są zasilane z wewnętrznej baterii 9V zapewniającej długi czas pracy przyrządu.
Podłączenie punktów pomiarowych do mierników o zakresach 10, 100 i 200 kPa realizowane może być przewodami elastycznymi o średnicy wewnętrznej 5 ÷ 8 mm natomiast do miernika o zakresie 700 kPa elastycznym przewodem ciśnieniowym o średnicy 6x3 lub 10x3.

W zestawie z każdym miernikiem MC-xxx-2/Ex znajduje się skórzany pokrowiec.
Możliwe jest dostarczenie mierników dla innych rodzajów przyłączy.

 


Dane techniczne:
 
Pomiar ciśnienia:
Zakres pomiarowy MC-10-2/Ex ±10 kPa
  MC-100-2/Ex ±100 kPa
  MC-700-2/Ex +700 kPa
Rozdzielczość odpowiednio 0,01 kPa
    0,1 kPa
    1 kPa
Maksymalne dopuszczalne przyłożone ciśnienie odpowiednio 75 kPa
    400 kPa
    1000 kPa
Klasa   0,4
Błąd temperaturowy w zakresie 0 do 50 °C 
  poniżej 1%
Czas odpowiedzi   <0,2 sek
Histereza   ±1%
Króćce pomiarowe MC-10-2/Ex na wąż elastyczny Øwew 5 ÷ 8 mm
  MC-100-2/Ex na wąż elastyczny Øwew 5 ÷ 8 mm
  MC-700-2/Ex na wąż elastyczny ciśnieniowy 6x3 lub 10x3
 
Zasilanie:
Źródło prądu   bateria typu 6F22 9V
Autonomia zasilania   minimum 48 godzin pracy ciągłej
Pobór prądu bez podświetlenia 6 mA
  z podświetleniem 12 mA
Sygnalizacja rozładowania baterii   wskaźnik
 
Warunki pracy miernika
Temperatura otoczenia   -10 do 50 oC
Wilgotność względna   0 do 90 %RH
Ciśnienie atmosferyczne   800 do 1200 hPa
Stopień ochrony   IP 65
Cecha budowy przeciwwybuchowej
 
IM1 Ex ia I
 
 
II 2G Ex ia IIB T4
Numer orzeczenia
 
OBAC 07 ATEX 393X
 
Pamięć:
Pojemność   64
Tryb zapisu   na żądanie
Sposób przeglądania pamięci  
ręczny

Informacje dodatkowe:
Wybór wyświetlanej jednostki   kPa, hPa,  cm H2O,  mm H2O,  inch H2O,  mm Hg, PSI,  mBar,  Bar
Rodzaj wyświetlacza
  graficzny 132x32
Podświetlenie   LED białe
Wewnętrzny zegar   czas + data
Automatyczne wyłączenie   Przy długotrwałym wskazywaniu wartości 0
Wymiary   178 x 83 x 35 mm
Waga   250g bez pokrowca
Wyposażenie standardowe
futerał skórzany
 
 Pobierz kartę katalogową       karta_MC_xxx_2_Ex.pdf [Plik Acrobat PDF - 309,34 KB]

 
                                            
 
 
 
 

LAT Sp. z o.o,  40-101 Katowice
ul. Chorzowska 73a, tel. fax. 32 2599-443
www.lat.com.pl, e-mail: lat@lat.com.pl