LAT Sp. z o.o.
Aparatura Kontrolno-Pomiarowa
Projektowanie i produkcja
 
 

 

 AWE-PW 2
PRZENOŚNY ANALIZATOR ZAWARTOŚCI LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH


AWE-PW2
 
 

Analizatory przenośne serii AWE-PW 2 przeznaczone są do kontrolnego pomiaru sumy zawartości gazowego węgla organicznego (TVOC), również w gazach o wysokiej zawartości pary wodnej. Analizatory AWE-PW 2 pracują w oparciu o metodę z użyciem detektora płomienio-jonizacyjnego (FID) która jest standardową metodą referencyjną do pomiaru stężenia masowego organicznych substancji gazowych i w postaci par (wyrażonego jako TVOC) w emisji ze źródeł stacjonarnych (np. emisji ze spalarni odpadów i z procesów z użyciem rozpuszczalników, pomiarów emisji zgodnie z 2010/75/UE). Obecność w badanym gazie zanieczyszczeń nieorganicznych np. tlenku i dwutlenku węgla, pary wodnej, tlenków azotu czy dwutlenku siarki nie wpływa na dokładność oznaczeń. Analizator pracując w sposób ciągły dokonuje pomiaru aktualnej wartości stężenia związków organicznych. Wartości pomiarowe są w czasie rzeczywistym zapamiętywana na karcie pamięci SD. Wyniki pomiaru analizatora AWE-PW 2, zgodnie z obowiązującą normą i przepisami, wyrażane są w miligramach na metr sześcienny (mg/m3) jako węgiel ogólny (TVOC) i są przeliczane dla ciśnienia 1013 hPa i temperatury 273 oK. Jeżeli analizator wyposażony jest w układ pomiaru wilgoci (opcja), wyniki pomiaru mogą być dodatkowo przeliczane na gaz suchy. Aby odczytać zapamiętane dane wystarczy wyjąć z analizatora kartę pamięci i w czytniku laptopa stanowiącego wyposażenie analizatora lub dowolnego innego komputera odczytać zgromadzone dane. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne dla użytkownika, gdyż nie wymaga przynoszenia całego analizatora do laboratorium w celu odczytania danych. Program odczytujący i ułatwiający analizę zgromadzonych wyników stanowi wyposażenie analizatora. Istnieje też możliwość ciągłej współpracy analizatora z komputerem

Analizator posiada zabudowany czujnik ciśnienia badanego gazu pozwalający na automatyczną kompensację w przypadku zmian ciśnienia na wejściu.

  Analizator AWE-PW 2 spełnia wymogi  normy  PN-EN 12619:2013.

 
 DANE TECHNICZNE
Zakres pomiarowy
0  - 2000,0 mg/m3
Granica wykrywalności 0,3 mg/ m3
Czas odpowiedzi
poniżej 45 sek.
Minimalny pobór analizowanego gazu
50 dm3/godz.
Maksymalna zawartość H2O
0,3 kg/kg
Odchylenie od liniowości dla zakresu 0 - 1000 mg/m3     poniżej 2%
dla pozostałego zakresu         poniżej 5%
Pojemność pamięci min. 90 dni pomiarów ciągłych dla karty 1GB
Wymiary 500 x 300 x 450 mm
Waga 16 kg
Zasilanie 230 V 50 Hz
Pobór mocy ok.400 VA
Temperatura pracy 0 - 40oC
Wilgotność względna poniżej 90%
Pozycja pracy pozioma
   
Wyposażenie standardowe: sonda, przewód grzany zintegrowany z głowicą filtracyjną, laptop, oprogramowanie do obróbki wyników pomiarowych, gaz wzorcowy.
Pobierz kartę katalogową   
 
kartaAWE-PW2N.pdf [Plik Acrobat PDF - 92,37 KB]
 
 


LAT Sp. z o.o,  40-101 Katowice
ul. Chorzowska 73a, tel. fax. 32 2599-443
www.lat.com.pl, e-mail: lat@lat.com.pl