LAT Sp. z o.o.
Aparatura Kontrolno-Pomiarowa
Projektowanie i produkcja
 
 
MASOWY REGULATOR PRZEPŁYWU MRP-2

W praktyce laboratoryjnej wielokrotnie dochodzi do sytuacji, gdy trzeba mieszać gazy w ściśle określonych proporcjach. Częstym przypadkiem jest konieczność sprawdzanie gazowych przyrządów pomiarowych w całym zakresie ich pracy .
MRP-2 stanowi zespół dwóch regulatorów masowych funkcjonalnie ze sobą sprzężonych zaprojektowanym dla potrzeb kalibracji i przygotowania gazowych mieszanin wzorcowych.

Przeznaczeniem przyrządu jest dynamiczne wytwarzanie mieszaniny dwóch gazów w ściśle określonej proporcji ustalonej wcześniej przez użytkownika. Wybrany stopień mieszania uzyskuje się  poprzez jednoczesną stabilizację przepływu gazów w obu torach gazowych na ściśle określonych poziomach. MRP-2 umożliwia uzyskanie mieszanin gazowych w bardzo szerokim zakresie zawartości jednego gazu wejściowego w drugim. W zależności od potrzeb, gazami wejściowymi mogą być zarówno gazy czyste jak również mieszaniny gazów.

Urządzenie może być również stosowane do rozcieńczania gazów wzorcowych gdzie zawartość badanego składnika (np. NO; SO2, HCl ) jest bardzo niska.

MRP-2 jest dostarczany do klienta skalibrowany na gazy wybrane przez klienta (do czterech) , jednak użytkownik ma możliwość dokonania samodzielnej skalibracji MRP-2 na kilka dodatkowych gazów według własnych potrzeb.

W przypadku gdy MRP-2 ma być stosowane do rozcieńczania gazów wzorcowych o bardzo niskiej zawartości badanego składnika (np. NO; SO2, HCl lub innego) dodatkowa kalibracja nie jest wymagana. W takim przypadku regulacja przepływu prowadzona jest jak dla czystego gazu nośnego.

Gazy stosowane jako wejściowe powinny być suche a ich ciśnienie wejściowe powinno zawierać się w zakresie 2 - 4 bar. Nie mogą zawierać par oleju ani cząstek stałych.

W zależności od potrzeb użytkownika regulatory przepływu wykonywane są zgodnie z normą PN-EN ISO 6145-5 lub PN-EN ISO 6145-7.

Regulatory wzorcowane są zgodnie z normą PN-EN ISO 6145-1.

Wykonywany jest w dwóch wersjach: stacjonarnej oraz przenośnej. Urządzenie w wersji przenośnej zasilane jest napięciem 12V DC.

Masowy regulator przepływu MRP-2 posiada możliwość współpracy z komputerem. Program komputerowy przeznaczony jest do odczytu i bieżącej rejestracji danych uzyskanych z Masowego Regulatora Przepływu MRP–2. Program umożliwia wykonywanie raportów wynikowych w postaci plików tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych MS Excel (w wersji 2007 lub późniejszej) oraz OpenOffice Calc (w wersji 3.0 lub późniejszej). Program przeznaczony jest do pracy na komputerach stacjonarnych i przenośnych, posiadających system operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 (w wersji 32-bitowej oraz 64-bitowej).

 MRP-2

Dane techniczne.

 ·     Ilość torów
2

·     Wydajność

Tor A

 
według specyfikacji klienta - max 630 l/h

Tor B

 - Podzakres 1 - max 110 cm3/godz

- Podzakres 2 – max 100 l/h

·     Rozdzielczość wskazań

Tor A

 
uzależniona od zakresu  pomiarowego

Tor B

 
0,1% zakresu

·     Niepewność pomiaru przepływu

lepsza niż 1% zakresu

·     Niepewność pomiaru stosunku przepływu A do B

0,5%

·     Ciśnienie gazu wejściowego

2 ÷ 4 bar

·     Maksymalne nadciśnienie gazów wyjściowych

5 kPa

·     Wyjście cyfrowe

RS-232

·     Zasilanie

230V 50Hz lub 12VDC dla wersji przenośnej

·     Wymiary

Rack 19”3U lub 400 x 180 x 330mm dla wersji przenośnej 
kartaMRP-2mieszalnik.pdf [Plik Acrobat PDF - 192,1 KB]
 


LAT Sp. z o.o,  40-101 Katowice
ul. Chorzowska 73a, tel. fax. 32 2599-443
www.lat.com.pl, e-mail: lat@lat.com.pl