LAT Sp. z o.o.
Aparatura Kontrolno-Pomiarowa
Projektowanie i produkcja
 
 

AWE-3
STACJONARNY ANALIZATOR ZAWARTOŚCI LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

 
Analizatory stacjonarne serii AWE-3 przeznaczone są do kontrolnego pomiaru zawartości OWO w gazach o wysokiej zawartości pary wodnej. Jego główne przeznaczenie to oznaczanie zawartości substancji organicznych wyrażonych jako całkowity węgiel organiczny w gazach wylotowych spalarni odpadów ( wykonanie wg. PN-EN 12619 ) oraz oznaczanie LZO w przypadku stosowania rozpuszczalników w ciągach technologicznych ( wykonanie wg. PN-EN 14526 ). 

  Obecność w badanym gazie zanieczyszczeń nieorganicznych np. tlenku i dwutlenku węgla, pary wodnej, tlenków azotu czy dwutlenku siarki nie wpływa na dokładność oznaczeń. Analizator pracując w sposób ciągły dokonuje pomiaru aktualnej wartości stężenia związków organicznych. Wartość ta jest następnie przesyłana do systemu zbierającego dane pomiarowe w formie cyfrowej lub w postaci sygnału analogowego 4 – 20 mA. Dodatkowo AWE-3 może być wyposażony w układ pomiaru zawartości pary wodnej w badanym gazie.

Zainstalowany detektor spełnia wymagania  norm  PN-EN 12619 w zakresie 0÷20,0 mg/m3 oraz PN-EN 13526 w zakresie 20÷500 mg/m3 - czyli metoda pomiaru jest metodą referencyjną w świetle Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r (Dziennik Ustaw Nr 206 Poz. 1291).
 

DANE TECHNICZNE

 
Zakres pomiarowy
0  ÷ 1999 mg/m3
Granica wykrywalności
0,3 mg/ m3
Czas odpowiedzi
poniżej 45 sek.
Minimalny pobór analizowanego gazu
50 dm3/godz.
Dokładność pomiaru zawartości H2O*)
3 %
Wyjście zewnętrzne analogowe
4 ÷ 20 mA
Wyjście zewnętrzne cyfrowe
RS 485,MODBUS RTU
Zasilanie
230 V, 50 Hz
Pobór mocy
ok. 200 VA
Temperatura pracy
15 ÷ 40oC
Wilgotność względna
poniżej 95%
Pozycja pracy
pionowa
Obudowa
wg uzgodnień
*) opcja
Wyposażenie standardowe: wytwornica wodoru.
 
 
 

 
Pobierz kartę katalogową  [Plik Acrobat PDF - 49,58 KB]
 
 
 
 

LAT Sp. z o.o,  40-101 Katowice
ul. Chorzowska 73a, tel. fax. 32 2599-443
www.lat.com.pl, e-mail: lat@lat.com.pl