LAT Sp. z o.o.
Aparatura Kontrolno-Pomiarowa
Projektowanie i produkcja
 
 

Produkowane przez naszą firmę, przy współpracy z ZAM Kęty, aspiratory ASP przeznaczone są do poboru prób na ocenę zanieczyszczeń powietrza poprzez ich adsorpcję lub absorpcję oraz poboru prób gazów odlotowych z emitorów różnego rodzaju procesów technologicznych. W większości wykonywane są w dwóch podstawowych wersjach jedno- oraz dwukanałowych. Obie wersje są to przyrządy przenośne, zabudowane w obudowach walizkowych ułatwiających przenoszenie ich w miejsce pracy. Aspirator jednokanałowy posiada niezależne zasilanie z wewnętrznej baterii akumulatorów. Układy aspiratorów czterokanałowych są urządzeniami stacjonarnymi, wyposażonymi w układy programowego automatycznego przełączania  przyłączy gazowych - po cztery na każdy tor. Wszystkie nasze aspiratory posiadają wbudowane układy osuszania gazów oraz układy zapewniające stabilny przepływ o wcześniej zaprogramowanej wartości, niezależnie od zmian oporów występujących na wejściu układu. Pomiar oporów ssania, temperatury gazu wejściowego oraz jego ciśnienia bezwględnego pozwala naliczać zassaną objętość w przeliczeniu na warunki normalne. Każdy posiada możliwość wyboru różnych trybów pracy. 
Obecnie produkowane  ASP-3 I  i  ASP-3 II  są następcami produkowanych przez nas od wielu lat aspiratorów ASP-2 I oraz ASP-2 II.
ASP-3 I
 

 
 

 
 

LAT Sp. z o.o,  40-101 Katowice
ul. Chorzowska 73a, tel. fax. 32 2599-443
www.lat.com.pl, e-mail: lat@lat.com.pl