LAT Sp. z o.o.
Aparatura Kontrolno-Pomiarowa
Projektowanie i produkcja
 
 

Nazwa Beneficjenta:

 

LAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Tytuł projektu:

 

 

„Opracowanie innowacyjnej technologii monitoringu jakości powietrza poprzez opracowanie prototypu fotometru umożlwiającego pomiar zawartości ozonu w zakresie 0 – 10 ppm o precyzji pomiaru 1 ppb.”

 

 

Nr umowy o dofinansowanie:

 

 

POIR.01.01.01-00-1575/20-00

 

Wartość projektu:

 

 

2 226 975.00 PLN

 

Wartość dofinansowania:

 

 

1 668 387.50 PLNLAT Sp. z o.o,  40-101 Katowice
ul. Chorzowska 73a, tel. fax. 32 2599-443
www.lat.com.pl, e-mail: lat@lat.com.pl