LAT Sp. z o.o.
Aparatura Kontrolno-Pomiarowa
Projektowanie i produkcja
 
 

 

 

Przenośne mierniki ciśnienia MC    

 

Produkowana szeroka gama mierników przeznaczona jest dla różnych grup odbiorców. Wszystkie budowane są w oparciu o skompensowane temperaturowo piezorezystancyjne czujniki ciśnienia zapewniające wysoką dokładność pomiaru przy niskiej histerezie ciśnieniowej i temperaturowej. Wśród mierników można wyodrębnić następujące grupy:

Mierniki różnicowe - przeznaczone do pomiaru różnicy ciśnień powietrza oraz gazów nieagresywnych tam gdzie wymagana jest wysoka dokładność pomiaru. Mogą być stosowane w pracach laboratoryjnych, badawczych oraz w przemyśle. Mierniki typu MCR-2,5 i MCR-10 mogą być wykorzystywane do pomiarów ciśnienia różnicowego tam, gdzie do tej pory wykorzystywano rurki Prandtla, kryzy i zwężki pomiarowe. Ich małe wymiary, niska masa, bateryjne zasilanie, odporność na wstrząsy oraz dowolna pozycja pracy czynią je szczególnie przydatnymi do prac terenowych. Dokładność pozwala na stosowanie ich  w miejscach gdzie do tej pory stosowano wodne manometry z pochyłą rurką (MCR-2,5) lub U-rurki wodne (MCR-10). Duża dokładność, szybkość pomiaru, łatwość odczytu oraz wygoda i prostota użytkowania czynią go nowoczesnym i niezawodnym urządzeniem pomiarowym.

Mierniki ciśnienia względnego – przeznaczone do pomiaru ciśnienia względem ciśnienia atmosferycznego. Mogą być stosowane w miejsce manometrów z elementami sprężystymi. Manometry MCW-10,  MC-10-2 oraz MC-10-2/Ex znalazły zastosowanie szczególnie w gazownictwie do sprawdzania szczelności instalacji gazowej, MCW-100, MC-100-2 oraz MC-100-2/Ex do prowadzenia próby głównej szczelności instalacji gazowej.

 
Mierniki wykonywane są również jako mierniki iskrobezpieczne. W tym wykonaniu mierniki przeznaczone są do użytku w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie wybuchem mieszanin metanu z powietrzem lub wybuchem mieszanin pyłu węglowego z powietrzem (grupa I) lub w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mieszanin gazów lub par z powietrzem innych niż zakłady górnicze (grupa II).
W oznaczeniu miernika w wykonaniu iskrobezpiecznym występuje wówczas symbol "Ex".   
 I M1 Ex ia I,    II 2G Ex ia IIB T4 IP65 
MCW-10
MC-100-2
MC-100-2/Ex
MC-10/100-2/Ex

 
 

Zestawienie parametrów przenośnych mierników ciśnienia

 

Typ miernika

Pomiar ciśnienia

Różnicowego
Względnego
Dwuzakresowy

Typ

MCR-2,5

MCR-10
MC-10-2
MC-10-2/Ex
MCR-100
MC-100-2 
MC-100-2/Ex
MCR-200
MC-200-2
MC-200-2/Ex
MCW-10
MC-10-2 
MCW-100
MC-100-2
MCW-200
MC-200-2
MCW-500
MC-500-2 
MCW-700
MC-700-2
MC-700-2/Ex
 
MC-10/100-2 
MC-10/100-2/Ex

Zakres pomiarowy       kPa

±2,500

±10,00

±100,0

+200,0/-100,0

±10,00

±100,0
+200,0/-100,0

500

700

±10,00 ±100,0

Rozdzielczość wskazań    kPa

0,001

0,01

0,1

0,1

0,01

0,1
0,1

1

1

0,01 0,1

Klasa

0,4

Niepewność pomiaru*) kPa

0,003

0,02

0,2

0,2

0,02

0,2
0,2

2

2

0,02 0,2

Dopuszczalne przeciążenie nieniszczące

50

75

400

400

75

400
400

1000

1000

+140/-100

Błąd temperaturowy w zakresie 0 - 50oC

<1%

Wymiary mm

178 x 83 x 35

Waga kg

0,25

Zasilanie

                                                                                                                                             bateria 6F22 9V

Pobór prądu mA

podświetlenie min/max  6/12mA

Temperatura pracy oC

-10 ÷ 50

Pozycja pracy

dowolna

Króciec wejściowy

na wąż elastyczny

*)Niepewność pomiaru została wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie EA-4/02. Podane wartości niepewności stanowią niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 .

  


 
 

LAT Sp. z o.o,  40-101 Katowice
ul. Chorzowska 73a, tel. fax. 32 2599-443
www.lat.com.pl, e-mail: lat@lat.com.pl