LAT Sp. z o.o.
Aparatura Kontrolno-Pomiarowa
Projektowanie i produkcja
 
 
 

UKŁAD  ROZCIEŃCZAJĄCY

przystawka do AWE PW

Przeznaczenie układu.
 

Norma PN-EN 13526 ogranicza zakres stosowania dla zawartości ogólnego węgla organicznego nie większej niż 500 mg/m3, równocześnie norma ta dopuszcza pobór próby poprzez zastosowanie metody dynamicznego rozcieńczania opisanej w normie PN-EN 13649. Układ  spełniając wymagania p.5.1.2. normy PN-EN 13649 pozwala na oznaczanie wysokich zawartości ogólnego węgla organicznego zgodnie z wymogami normatywnymi. Dodatkową zaletą układu jest możliwość transportu gazu do analizatora z dużych odległości. Zaleca się również stosowanie układu wszędzie tam, gdzie ma się do czynienia  z gazami zawierającymi cząstki mogące osadzać się na przewodach doprowadzających.

Dane techniczne
 
  • Stopień rozcieńczania
20
  • Maksymalna odległość punkt pomiaru – analizator
50m
  • Masa z głowicą M64X4
6kg
  • Zasilanie
230V50Hz
  • Pobór mocy
80VA
 
Zasada działania

Schemat toru gazowego został przedstawiony na rysunku.

Przepływ  gazu w układzie wymusza POMPA GAZU która pracuje ze stałą wydajnością 100 dm3/godz. Wartość ta jest w sposób ciągły kontrolowana  i stabilizowana przez elektroniczny układ POMIARU PRZEPŁYWU sterujący pracą POMPY GAZU. Powietrze rozcieńczające zasysane jest przez FILTR WEJŚCIOWY, gdzie jest oczyszczane z cząstek pyłu a następnie osuszane w osuszaczu. Skropliny automatycznie są wydalane na zewnątrz układu. Osuszone powietrze przechodzi przez układ POMIARY PRZEPŁYWU który steruje ZAWOREM PROPORCJONALNYM tak aby ilość przepływającego czystego powietrza wynosiła dokładnie 95 dm3/godz. Osuszone powietrze oczyszczane jest następnie poprzez:

  • DOPALACZ katalityczny – złoże katalizatora platynowego ogrzane do temperatury powyżej 3000C;
  • FILTR OSUSZAJĄCY – warstwę żelu krzemionkowego;
  • FILTR WĘGLOWY – warstwę węgla aktywnego.

Oczyszczone powietrze jest transportowane wężem teflonowym do głowicy osadzonej w punkcie poboru badanego gazu.

W SONDZIE umieszczony jest mieszalnik do którego doprowadzane są czyste powietrze i badany gaz. Ilość badanego gazu pobieranego do analizy wynosi 5  dm3/godz. Mieszanina z mieszalnika zasysana jest pompą, której wszystkie elementy mające kontakt z transportowanym gazem pokryte są teflonem. Za POMPĄ GAZU umieszczony jest wykonany z teflonu ZBIORNIK BUFOROWY. Mieszanina opuszcza zbiornik poprzez układ pomiaru przepływu i pod ciśnieniem atmosferycznym kierowana jest do analizatora.

 
 
 
 
 
 

LAT Sp. z o.o,  40-101 Katowice
ul. Chorzowska 73a, tel. fax. 32 2599-443
www.lat.com.pl, e-mail: lat@lat.com.pl