LAT Sp. z o.o.
Aparatura Kontrolno-Pomiarowa
Projektowanie i produkcja
 
 
Generator powietrza zerowego.
 
Urządzenie przeznaczone jest do zasilania czystym powietrzem układów pomiarowych. Zasysa powietrze atmosferyczne, które przechodząc przez złoże katalizatora platynowego, osuszacz oraz zespół filtrów adsorpcyjnych jest osuszane i oczyszczane.
W zależności od wymagań klienta parametry pracy układu są odpowiednio modyfikowane. Zainstalowany w generatorze osuszacz nie wymaga obsługi.
 
Podstawowe parametry generatora
 
  • maksymalna wydajność                        15 Ndm3/min
  • ciśnienie wyjściowe                               0 - 400 kPa
  • Temperatura pracy katalizatora            300 - 500 oC
  • Zasilanie                                               230V 50Hz
  • Obudowa                                              RACK 19" 6U lub 9U
      
      
 LAT Sp. z o.o,  40-101 Katowice
ul. Chorzowska 73a, tel. fax. 32 2599-443
www.lat.com.pl, e-mail: lat@lat.com.pl