LAT Sp. z o.o.
Aparatura Kontrolno-Pomiarowa
Projektowanie i produkcja
 
 
UH-2 
Higrometr Uniwersalny


 

Układ przeznaczony jest do pomiaru zwartości pary wodnej w emiterach, zwłaszcza tam gdzie występuje bardzo duża jej zawartość ( np. spalarnie odpadów z mokrym system oczyszczania spalin ), sprawdza się również w innych trudnych warunkach.

Układ zasysa próbę gazu z emitera schładza lub ogrzewa do wybranej temperatury i dokonuje pomiaru zawartości wilgoci w gazie. Układ może być stosowany również w systemach gdzie gazy oczyszczane są metodami mokrymi. Pobrana z emitera próba jest doprowadzana do układu pomiarowego grzanym torem a następnie schładzana w zależności od wilgotności do temperatury 400C do 800C. Temperatura dobierana jest tak, aby wilgotność badanego gazu nie przekraczała 80%RH, co zapewnia wysoką dokładność pomiaru oraz zapobiega kondensacji.

            Higrometr składa się z dwu elementów układu pomiarowego i układu zasilającego.

Układ pomiarowy umieszczany jest bezpośrednio na emiterze przy pomocy głowicy M64x4, lub dla pomiarów chwilowych trzymany jest ręcznie. Układ podaje informacje o zmierzonej wilgotności względnej oraz temperaturze w której tego pomiaru dokonano, dodatkowo podawane są wyniki przeliczeń czyli procentową zawartość pary wodnej i temperaturę punktu rosy. Zarówno wyniki pomiarów jak i wszystkie ustawione oraz aktualne parametry pracy układu pomiarowego wyświetlane są na wyświetlaczu lub mogą być przesyłane do innych urządzeń przewodowo (łącze RS485). Sterowanie układem odbywa się za pośrednictwem klawiatury umieszczonej na pulpicie higrometru lub za pomocą układu zewnętrznego.

Układ posiada świadectwo wzorcowania akredytowanego laboratorium wzorcującego.

Dane techniczneZakres pomiaru zawartości pary wodnej      
do 50 %obj., max 300g/m3


Maksymalna temperatura wejściowa gazu
250 oC, opcjonalnie 400 oC
Temperatura pracy komory pomiarowej 40 ÷ 80 oC
Masa układu pomiarowego z głowicą
ok. 3 kg + zasilacz ok. 1 kg
Temperatura pracy
-10 ÷ 50 oC

Zasilanie
230V 50Hz
 
Pobierz kartę katalogową   kartaUH2.pdf [Plik Acrobat PDF - 457,42 KB] 
 

LAT Sp. z o.o,  40-101 Katowice
ul. Chorzowska 73a, tel. fax. 32 2599-443
www.lat.com.pl, e-mail: lat@lat.com.pl