LAT Sp. z o.o.
Aparatura Kontrolno-Pomiarowa
Projektowanie i produkcja
 
 
 

BEMP-X

BŁONKOWY ELEKTRONICZNY MIERNIK PRZEPŁYWU


 

 

            Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru przepływu gazów w warunkach laboratoryjnych. Może być stosowany do współpracy z chromatografem gazowym, kalibracji rotametrów lub innych przepływomierzy czy aspiratorów. Jego cenną zaletą jest możliwość pracy w układzie zamkniętym tzn. gaz przepływający przez układ nie wychodzi do atmos-fery lecz pozostaje w aparaturze. Dla układów BEMP-1 i BEMP-2 istnieje możliwość uzyskania świadectwa wystawionego przez Główny Urząd Miar.

            Zasada  pomiaru jest  analogiczna jak w klasycznym przepływomierzu błonkowym ( pęcherzykowym) gdzie mierzy się szybkość przesuwania błonki mydlanej w rurce. Tu również pomiar dokonywany jest poprzez pomiar czasu przesunięcia błony o określoną objętość. Czas przesunięcia jest mierzony elektronicznie i na jego podstawie układ oblicza szybkość przepływu która może być podawana w cm3/min lub dm3/ godz. Mierniki produkowane są w czterech wersjach dla przepływów różniących się zakresem pomiarowym. Wykonywany jest również miernik uniwersalny o rozszerzonym zakresie pomiarowym BEMP-3.

 

DANE  TECHNICZNE

Zakres pomiarowy natężenia przepływu
BEMP - M1   0,03 ÷ 0,5 dm3/godz.     ( 0,5 ÷ 8 cm3/min )
 
BEMP - M2  0,4 ÷ 6 dm3/godz.     ( 6 ÷ 100 cm3/min )
 
BEMP - 1       1 ÷ 15 dm3/godz.    ( 15 ÷    250 cm3/min )
 
BEMP - 2       10 ÷ 150 dm3/godz.    ( 150 ÷ 2500 cm3/min )
 
BEMP – 3        według uzgodnień
Klasa
0,3
Maksymalne ciśnienie robocze
15 kPa
Temperatura pracy
0  - 50oC
Wilgotność względna
poniżej 90%
 
 

 Pobierz kartę katalogową
kartaBEMP.pdf [Plik Acrobat PDF - 168,46 KB]
 
 
 

 

LAT Sp. z o.o,  40-101 Katowice
ul. Chorzowska 73a, tel. fax. 32 2599-443
www.lat.com.pl, e-mail: lat@lat.com.pl